Algemeen bestuurslid Lisa de Pagter

Lisa is het nieuwste algemeen bestuurslid bij SWN. Ze werd aangesteld om de leeftijdsbalans en de doelgroep van het bestuur te vergroten. Lisa is gefocust op het behalen van complete seksuele en gendergelijkheid en verwerkt dit in alles wat ze doet: of het nu academisch, professioneel of persoonlijk is. Lisa studeerde Governance, Economics and Development aan Leiden University College in Den Haag met een eindscriptie over seksueel geweld in oorlogsgebied.

Al sinds haar tienerjaren is Lisa actief bij de jongerenorganisatie CHOICE for Youth and Sexuality, een ngo die zich nationaal, regionaal én internationaal bezig houdt met het promoten van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR), gendergelijkheid, en jongerenparticipatie. Zo heeft Lisa als Youth Advocate gelobbyd voor SRGR en vrouwen bij onderhandelingen van de Verenigde Naties in New York en Genève en gaf ze trainingen aan (jongeren)organisaties in binnen- en buitenland. Als coördinator van de nationale lobby van CHOICE bracht ze contacten tot stand in de politieke sferen, diplomatie, en bij andere ngo’s. Verder werkte ze mee aan rapporten voor de VN-Special Rapporteur for Violence against Women en schreef ze mee aan verschillende opiniestukken (https://www.parool.nl/columns-opinie/minister-geef-de-abortuspil-vrij~b6f27ceb/). In 2017 gaf Lisa ook specifiek vanuit jongeren- en SRGR-organisaties input aan het beleidsplan van Minister Kaag.

Lisa heeft altijd een passie gehad voor de échte, complete, betekenisvolle participatie van jongeren, en heeft daar altijd naar gestreefd. In 2019 was Lisa stagiaire bij het Bevolkingsfonds van de VN in New York (UNFPA), waar ze meewerkte aan de voorbereidingen van het jubileum van het revolutionaire Cairo-beleidsplan uit 1994. Sinds augustus 2019 is Lisa nog steeds in de VN-wereld te vinden: ze is vrijwillig Strategisch Adviseur voor Beijing+25 bij UN Women en lid van de ICPD25-jongerenraad bij UNFPA. Lisa spreekt ook bij evenementen over seksualiteit, feminisme, jongerenparticipatie en SRGR, waaronder bijvoorbeeld de Universiteit van St. Andrews in Schotland.

Binnen het bestuur van SWN houdt Lisa zich voornamelijk bezig met de fondsenwerving, projectondersteuning, campagnevoeren en het maken van politieke verbindingen. Lisa is op Instagram te vinden op @lisadepgtr.