Penningmeester SWN: Hans Verkoren

Tijdens zijn studie economie (hoofdrichting Geld- en Bankwezen, met bijbehorende stages bij banken) aan de UVA van 1965-1971, heeft Hans Verkoren reeds penningmeesterschappen vervuld, zoals van zijn studentendispuut, studentenvoetbalclub, lustrumcommissie resp. Senaat van het ASC en Beheerscommisie van de studentensociëteit Lido/NIA.
Tot zijn pensioen in 2006, maar ook daarna, heeft hij vele penningmeesterschappen bij dergelijke instellingen vervuld, met als hoogtepunt het penningmeesterschap van de Stichting Sail Amsterdam in 1985 en 1990 (later voorzitter in 1995 en 2000).
Na de pensionering bij ING van Hans heeft hij geleidelijk de meeste penningmeesterschappen afgebouwd. Hans: “Ik ben nu nog penningmeester van Radio/T.V. Noord-Holland/AT5, van het Ateliers-Supportfonds, Stichting Vrienden Westerkerk (ook voorzitter) en, sinds kort, van de net opgerichte Stichting Seksueel Welzijn Nederland.”