Secretaris SWN: Jeannette de Geus

Jeannette: “Mijn belangstelling en betrokkenheid voor SWN is meerledig: op de eerste plaats draag ik Ellen een warm hart toe. Ik ken haar als gedegen studiegenoot; bevlogen wetenschapper en hartverwarmende vriendin. Haar vraag aan mij om SWN te versterken vind ik eervol. Op de tweede plaats verwacht ik gezien mijn achtergrond en ervaring aan de ontwikkeling van SWN bij te kunnen dragen. Tot slot verwacht ik op basis van mijn persoonlijke ervaringen inhoudelijk bij te kunnen dragen.”

Geïnspireerd door de grondslagen van de (cognitieve) gedragstherapie en door Pim Wippoo werd zij voortrekker van de sectie Werk & Gezondheid van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie.

Jeannette is verbonden aan SBGO, een organisatie gericht op medezeggenschap en gedragsontwikkeling in brede zin. Haar belangstelling gaat uit naar gedragsontwikkeling bij teams en haar leden. Ervaring heeft zij opgedaan als adviseur van het vertegenwoordigend overleg van enkele banken en medezeggenschapsraden in het onderwijs. Daarnaast hebben projecten binnen de zorg, waar emancipatie centraal stond,  voor een belangrijk deel haar koers bepaald: niet wat niet kan, maar wat wel kan was het adagium.

Vanuit deze basis en achtergrond is zij betrokken geraakt bij de ontwikkeling van een landelijk netwerk van specialisten uit de BGZ en GGZ. En aansluitend bij landelijke projecten voor het terugdringen van stress en in de zorg,  in het onderwijs en in de zakelijke dienstverlening. Op basis van deze verschillende ervaringen is er in samenwerking met de Universiteit van Utrecht een stress/burn-out interventietraject ontwikkeld met een stevige theoretische basis. Dat instrument bleek niet alleen geschikt voor ontwikkelvragen binnen de zorg, maar bij uitstek een instrument dat in elke sector of bedrijfstak en vele vraagstukken gebruikt kan worden.