Raad van Advies

Fotograaf: Michelle Muus

Daphne van de Bongardt 
Dr. Daphne van de Bongardt is universitair docent en onderzoeker bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze doet onderzoek naar de ontwikkeling van liefdesrelaties en seksualiteit van adolescenten en jongvolwassenen, en de verwevenheid met sociale omgevingsfactoren en individueel welzijn. “Ik vind het ontzettend belangrijk en waardevol dat SWN het belang van wetenschappelijk onderzoek uitdraagt om beter te begrijpen welke factoren bijdragen of afdoen aan seksueel welzijn. Aangezien de ‘bouwstenen’ van seksueel welzijn al op vroege leeftijd worden gelegd, is een focus op jongeren onmisbaar.”

Milou Deelen
Milou Deelen (1995) is journalist, activist en feminist. Twee jaar geleden ging Milou viral met een filmpje waarin zij zich uitsprak tegen slutshaming bij Vindicat, het studentencorps waarvan Milou Deelen lid was. Sindsdien is Milou zich gaan verdiepen in het feminisme, blijft ze zich uitspreken tegen seksisme en is ze journalist geworden. Milou Deelen schrijft hyperpersoonlijke artikelen, onder meer als freelancer voor Broadly, het vrouwenkanaal van VICE, schuift ze bij diverse TV-talkshows regelmatig aan en laat zij op sociale media haar stem luid klinken. Regelmatig wordt Milou Deelen omschreven als een van de boegbeelden van een nieuwe lichting jonge feministen. Door te schrijven en spreken over de vrouwenzaak draagt Milou haar steentje bij aan een betere gelijkwaardigere wereld.

Justine van de Beek
Justine van de Beek (1996) is sociologe, feminist en freelance schrijver en spreker (oa: OneWorld, NRC, TEDxYouth Utrecht, Utrecht Studium Generale) over gender, seksualiteit en feminisme. “Ik vind het belangrijk dat jonge vrouwen vrijelijk hun seksualiteit kunnen uiten, maar zie om me heen dat slutshaming, de orgasmekloof, seksueel geweld en scheve verantwoordelijkheid qua anticonceptie vrouwen in Nederland nog steeds belemmeren. Daar strijd ik tegen.”

Foto door Anja Meulenbelt

Jens van Tricht
Jens van Tricht (1969) studeerde Politicologie en Vrouwenstudies aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich in de veranderende rol van mannen en mannelijkheid in de samenleving. Van Tricht werkt als zelfstandig adviseur op het gebied van mannenemancipatie, is directeur van Emancipator, de Nederlandse organisatie voor mannen en emancipatie en co-coördinator van de Europese MenEngage Alliantie. In zijn werk staat het uitgangspunt dat iedereen te winnen heeft bij een verruiming en verandering van de heersende beelden van mannelijkheid voorop. In 2018 verscheen bij Uitgeverij AtlasContact zijn boek ‘Waarom feminisme goed is voor mannen’.

“Jongens en mannen moeten een heleboel en mogen niet zoveel, ook als het over seksualiteit gaat. Natuurlijk zijn ze vaak de bovenliggende partij (pun intended) maar we moeten niet denken dat hun rol en positie zaligmakend zijn. Hoe kan je nou een gezonde verbinding met je eigen seksualiteit ontwikkelen, met je lichamelijkheid, met je intimiteit, met je gevoelsleven, in een wereld die voortdurend zoveel vreselijk vervormde bagger over je uitstort?! Ik ben ervan overtuigd dat de menselijkheid van mannen veel meer behoeft en tot veel meer in staat is dan wat we tot nu toe over het algemeen te zien krijgen.”

Wim Slabbinck
Wim Slabbinck vond op zijn veertiende het boek Human Sexual Response in de boekenkast van zijn vader. Enkele slapeloze nachten later wist hij het: ooit zou hij seksuoloog worden. In zijn praktijk ontmoet Wim mensen die in de knoop liggen met hun seksualiteit, wat samenvloeide tot zijn goed onthaalde debuut Waarom mannen geen seksboeken kopen. Wim strijdt voor seksuele emancipatie, het recht op seks en betere seksuele en relationele educatie, voor ons allemaal.

Op Charlie Magazine schrijft Wim regelmatig over zijn stokpaardjes, maar ook voor onder andere De Morgen, De Standaard en bij De Madammen op Radio 2 schijnt hij regelmatig zijn licht op all things sex. Je ziet hem dit seizoen ook als vaste expert in het tv-programma Blind Getrouwd.

Website:
www.wimslabbinck.com
https://www.facebook.com/seksuologie

Peter Leusink
Peter Leusink is huisarts en seksuoloog en voorzitter van de Expertgroep seksuele gezondheid van het Nederlands Huisartsengenootschap. Hij is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Seksuologie en hoofddocent van de opleiding Consulent seksuele gezondheid. “Hoe divers mensen ook zijn wat betreft geslacht, seksuele oriëntatie, cultuur, religie of leeftijd, de enige constante in de expressie van seksualiteit is de wens tot autonomie en de vrijheid hier vorm aan te geven zonder dat dit door een ander wordt geschaad. Deze universele wens moet echter telkens bevochten worden zo leert de geschiedenis. Daarom is het goed dat er een stichting is die dit seksueel welzijn agendeert.”

Maaike Meijer
Maaike Meijer (1949) is biograaf, literatuurwetenschapper en emeritus hoogleraar genderstudies aan de Universiteit Maastricht. Zij schrijft over poëzie, populaire cultuur, biografie, feminisme en hedendaagse verbeeldingen van mannelijkheid. In 2011 verscheen haar biografie van de dichter M. Vasalis, die zeven drukken beleefde.

Haar Hemelse mevrouw Frederike, een biografie over F. Harmsen van Beek verscheen eind 2018 bij De Bezige Bij. Als feministisch activist heeft Meijer altijd gepleit voor seksuele zelfbeschikking.

Haar visie op seksualiteit gaat uit van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Het vrouwelijk lichaam is een mer à boire, een gelukzalig gebied vol ongekende mogelijkheden, maar ook nog altijd een gezonken Atlantis, een terra incognita, niet alleen voor mannen maar zelfs voor vrouwen en meisjes zelf. Daar gaat de Stichting Seksueel Welzijn verandering in brengen!

Linda Duits
Dr. Linda Duits is sociaalwetenschapper gespecialiseerd in populaire cultuur, in het bijzonder op het gebied van gender en seksualiteit. Ze schrijft columns voor Folia en Brainwash en publiceert regelmatig in kranten en tijdschriften. Daarnaast geeft ze freelance les aan verschillende universiteiten en is ze als onderzoeker verbonden aan de groep Genderstudies van de Universiteit Utrecht. Van haar hand verschenen de populair-wetenschappelijke boeken Meisjes Kijken: Meisjescultuur in de spiegel (2013, samen met Pedro de Bruyckere), Dolle Mythes: Een frisse factcheck van feminisme toen en nu (2017) en Seks op z’n Duits (2018).

“We denken in Nederland graag dat we seksueel vrijer zijn dan andere landen, en hebben gender- en seksuele rechten zelfs onderdeel gemaakt van onze nationale identiteit. Tegelijkertijd is er geen sprake van seksuele gelijkheid: niet tussen mannen en vrouwen, niet tussen hetero’s en niet-hetero’s. Ik ben in het bijzonder geïnteresseerd in queertheorie, die zich afzet tegen hokjesdenken, en daarom in het onderzoeken en bevragen van seksuele normen.”

Adinda Veltrop (activiste, de stem van Women’s March Nederland, PhD student in de VS)

Naima Azough
Naima Azough werkte als programmamaker bij de IKON, De Balie, NMO en de VPRO. Zij was in 2002 korte tijd en daarna vanaf 2004 bijna zeven jaar Kamerlid voor GroenLinks. Aanvankelijk als woordvoerder op onderwijsgebied en zorg en later op het terrein van justitie, politie en vreemdelingenzaken. Bij de verkiezingen van 2010 heeft zij zich niet verkiesbaar gesteld en is zij hierna als moderator, documentairemaker en strategisch adviseur werkzaam op verschillende sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Zo was zij voorzitter van de commissie ‘Aanpak meisjesslachtoffers loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd’ (VWS) en speciaal rapporteur voorkomen extremisme en bevorderen sociale samenhang voor de ministeries van OC&W en VWS.

Eva Jinek