Skip to content

De weg naar gelijkheid in seksueel plezier

Symposium 9 dec 2022
12.30-18.00 u Inloop: 12.00 u
Rudolf Magnus, Vondellaan 94 Utrecht |online door SWN & Emancipator

Op welke manier beïnvloeden patriarchale systemen en socialisatie de menselijke seksualiteit?

De weg naar gelijkheid in seksueel plezier

De term patriarchaat valt tegenwoordig weer vaak. Hoe oud is 'het' patriarchaat eigenlijk? Welke verschijningsvormen neemt het patriarchaat wereldwijd aan? Maaike Meijer neemt ons mee in het ontstaan en het in stand blijven van hardnekkige patronen. Hoe beïnvloeden patriarchale systemen de samenleving, en de ongelijkheid tussen mannen* en vrouwen* in seksueel plezier in het bijzonder?

Joyce Endendijk bespreekt in haar lezing de invloed van socialisatie op genderongelijkheid. In het bijzonderbelicht ze het sociale fenomeen van de (heteroseksuele) dubbele standaard: "Hij is stoer, zij een hoer?"

Samen met Yuri Ohlrichs geeft Javier Koole een interactieve workshop, waarbij twee vragen centraal staan. Hoe kun je jongens weerbaar maken tegen negatieve groepsdruk? Hoe ondersteun je jongens om hun eigen weg te gaan, voor hun eigen seksuele welzijn en voor het welzijn van hun omgeving.

Maaike Meijer

Als Emeritus hoogleraar Genderstudies, met een deskundigheid op het gebied van gender, feminisme en cultuurgeschiedenis heeft zij goed voor ogen welke rol het patriarchaat speelt bij onze seksuele beleving.

Maaike Meijer maakt onderdeel uit van de SWN-gemeenschap als lid van de Raad van Advies. Op dit moment werkt zij aan een boek over mannelijkheid in hedendaagse literatuur en film.

Joyce Endendijk

Als universitair docent orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht doet Joyce Endendijk onderzoek naar de gender- en seksuele ontwikkeling van kinderen en adolescenten.

Javier Koole

Als onderzoeker en beleidsadviseur bij Atria doet Javier Koole onderzoek naar de preventie van gendergerelateerd geweld (GGG) onder jongeren.

Yuri Ohlrichs

Als seksuoloog werkzaam bij Rutgers traint, presenteert en adviseert hij wereldwijd over seksuele vorming en professionele communicatie..

Yuri is redacteur van Sense.info, de website over seksualiteit voor jongeren

Dieuwertje Mertens

Als journalist en literair criticus voor o.a. Het Parool en Vrij Nederland schrijft Dieuwertje Mertens regelmatig over gender en feminisme.

Bij dit SWN-symposium zal Dieuwertje optreden als moderator.