Skip to content

Privacybeleid

Je wil natuurlijk weten hoe we omgaan met je persoonlijke gegevens. Nou heel keurig, hoor ;) Meer lees je in deze privacyverklaring.

Wie is SWN?
Stichting SWN is een beweging: wie wil kan lid worden van de SWN-gemeenschap. Leden kunnen elkaar ontmoeten tijdens bijeenkomsten van SWN. We communiceren via e-mail info@seksueelwelzijn.nl of via een besloten WhatsApp-groep. Op de website staan de namen en foto’s van bestuursleden, leden van de raad van advies en de aangesloten leden.

Welke gegevens verzamelen wij en met welk doel?
Automatisch geregistreerde informatie
Iedere bezoeker van onze website www.seksueelwelzijn.nl wordt door Google Analytics anoniem geregistreerd. De data die wij te zien krijgen, is hoelang de bezoeker op welke pagina’s van onze website rondkijkt, en via welke device en browser de bezoeker onze website opent. De gegevens gebruiken we alleen voor de statistieken ter bevordering van een optimale functionaliteit van de website.

Persoonsgegevens die jij ons verstrekt
* Nieuwsbrief
Voor het ontvangen van de maandelijkse nieuwsbrief, kun je je inschrijven via een formulier, dat gekoppeld is aan de double-opt-in-formulieren van Mailchimp. Het enige dat we hiervoor van je nodig hebben is jouw e-mailadres. Als je deze invult, zal je daarop vervolgens de nieuwsbrief ontvangen. Besluit je later toch geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen, dan kan je je via een link in de nieuwsbrief uitschrijven.

Wij hebben met Mailchimp een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten, waarin de afspraken staan over hoe Mailchimp met de persoonsgegevens omgaat in het kader van de aanmelding voor onze nieuwsbrief. Inschrijven kan via de koppeling op de website, of via de nieuwsbrief URL die we verspreiden via de social mediakanalen. Abonnees die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief, hebben het aanmeldproces van het e-mailprogramma Mailchimp doorlopen (double-opt-in). Zo wordt geregistreerd hoe en wanneer een abonnee zich heeft ingeschreven. Na het versturen van de nieuwsbrief kunnen we de statistieken inzien om de kwaliteit en de functionaliteit van de nieuwsbrief te optimaliseren. Abonnees kunnen zich altijd uitschrijven (opt-out) voor de nieuwsbrief door op de daarvoor bestemde link te klikken onderaan de nieuwsbrief. De gegevens worden in dat geval direct verwijderd.

SWN zorgt voor de verwerking van de verzendlijsten en de verzending van de nieuwsbrieven. De verzendlijsten staan in het account van SWN en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

* Aansluiten
Bezoekers kunnen zich aansluiten (lid worden van de gemeenschap) door op de website van SWN een keuze te maken uit de pakketten S, M of L. Na het invullen van het inschrijfformulier start het betalingsproces dat wordt uitgevoerd door Mollie. Met deze partij is een verwerkersovereenkomst gesloten.

* Bijeenkomsten
SWN organiseert bijeenkomsten waaraan je kunt deelnemen na voorafgaande inschrijving. Voor het bijwonen van bijeenkomsten kun je je online inschrijven door je voor- en achternaam in te vullen. SWN krijgt dan automatisch bericht. Jouw naam en e-mailadres worden alleen gebruikt om met jou te communiceren over de details rondom de bijeenkomst (inhoud, datum, locatie, tijd) en worden daarna verwijderd uit ons bestand. Voor leden van SWN is het bijwonen van bijeenkomsten kosteloos.

* Kaartverkoop
Voor niet-leden start na inschrijving het betalingsproces dat wordt uitgevoerd door Mollie op basis van een verwerkersovereenkomst.

* Contact met ons opnemen
Voor het maken van contact, klikt de bezoeker op het e-mailadres. Er wordt direct een e-mail geopend in het e-mailprogramma van de bezoeker. De bezoeker mailt met de redactie van SWN. De gegevens worden niet opgeslagen, en alleen gebruikt om antwoord te geven via e- mail (of per telefoon als je dit hebt gevraagd of hebt afgesproken, via het door jou in dat geval verstrekte telefoonnummer). SWN kan jou vragen om meer informatie te geven als wij dat nodig vinden voor de beantwoording van de vraag.

* Persoonsgegevens van SWN
Op de website zijn de aangesloten SWN-leden zichtbaar. Naar wens en met toestemming van het desbetreffende SWN-lid, zijn de namen ingevuld. Met alle SWN-leden is een individuele overeenkomst gesloten waarin de afspraken zijn opgenomen voor het gebruik van hun gegevens.

Derden
SWN maakt gebruik van hostingprovider TransIP en van webdeveloper/webdesigner Studio Tomis. De website is gebouwd in het CMS Processwire, alles in eigen beheer. Dat geldt ook voor de inhoud en de vormgeving op de website. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met copywriter BuitenZinnen en een content manager van SWN. Met al deze partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken worden gemaakt over de technische en organisatorische maatregelen die zij moeten nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Zonder jouw toestemming zal SWN jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken (anders dan de door ons ingeschakelde verwerkers die in deze privacyverklaring zijn genoemd). Jouw persoonsgegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen.

Op de website staan hyperlinks waarmee je onze website verlaat en op de website van een SWN-partner terechtkomt. Over die websites hebben wij geen zeggenschap en het kan dan ook zo zijn dat voor die websites een andere privacy policy geldt. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de diensten en/of websites van derden.

Cookies
SWN maakt geen gebruik van cookies.

Bewaren van informatie
SWN zal informatie over jou niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwerkelijken van de doeleinden waarvoor de informatie is verkregen.

Bescherming van jouw persoonsgegevens
SWN heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Jouw rechten ten aanzien van de persoonsgegevens
Voor elk van de hieronder genoemde verzoeken geldt dat je contact op kunt nemen op het volgende e-mailadres: info@seksueelwelzijn.nl

We zullen zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen een maand op je vraag reageren. Als we meer tijd nodig hebben dan laten we dat aan je weten. Als een verzoek ongegrond of buitensporig is, of als we op grond van de wet niet aan je verzoek kunnen of hoeven te voldoen, kan het zijn dat we je verzoek om informatie afwijzen. In dat geval heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Indien nodig om je identiteit vast te stellen kunnen we vragen je te legitimeren.

Inzage
Ook met een verzoek tot inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, kun je contact opnemen op het bovengenoemde e-mailadres. Als we jouw persoonsgegevens verwerken, zullen we je op jouw verzoek een kopie van deze gegevens verstrekken.

Correctie
In het geval de persoonsgegevens die wij van jou verwerken onjuist zijn, kun je een verzoek tot correctie indienen en ook eventueel aanvullende gegevens verstrekken om ontbrekende informatie aan te vullen.

Verwijderen gegevens
Als je wilt kun je een verzoek doen om gegevens te verwijderen die betrekking hebben op jou. Dit wordt ook wel ‘het recht om vergeten te worden’ genoemd.

Beperking gebruik gegevens
Je kunt ook een verzoek doen om het gebruik van je persoonsgegevens te beperken. In zo’n geval zullen we, als we het verzoek toekennen, jouw persoonsgegevens voor die periode waarin de beperking geldt niet verder verwerken, tenzij dit op basis van de wet toch toegestaan is.

Bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. We zullen je bezwaar beoordelen aan de hand van de wettelijke voorschriften. Als er sprake is van een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van jouw persoonsgegevens, zullen we jouw belang afwegen tegen dat gerechtvaardigd belang. Als je bezwaar maakt tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing doeleinden, zullen wij jouw gegevens niet meer voor dat doeleinde verwerken.

Overdracht
Je hebt het recht de door jou verstrekte gegevens te laten overdragen aan jouzelf of aan een door jou aan te duiden andere partij. De gegevens worden dan beschikbaar gesteld op een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm.

Minderjarigen
SWN verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Wijzigingen
SWN is te allen tijde gerechtigd deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal op onze website www.seksueelwelzijn.nl worden gepubliceerd.

Klachten
In geval van een klacht over de gegevensverwerking kun je contact met ons opnemen en we zullen onze uiterste best doen om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op: info@seksueelwelzijn.nl