Skip to content

Jaarverslag

Begin 2022 stond voor SWN grotendeels in het teken van het overlijden van onze oprichter Ellen Laan. Daarna nadenken met elkaar over hoe verder? En tegelijkertijd zijn er heel veel bijeenkomsten georganiseerd. Heel bijzonder waren het Seksfestival in Tivoli en een SWN-symposium in december. In september startte een veelal nieuw bestuur. Meer dan ooit hebben we hard gewerkt aan de stichting die Ellen in 2018 oprichtte. En onze gemeenschap groeide van 75 naar 175 betrokken en bevlogen mensen.

Jaarverslag Seksueel Welzijn Nederland 2022

Zaterdag 22 januari 2022 overleed onze dierbare oprichter Ellen Laan. We hebben afscheid van haar genomen op verschillende momenten en haar beloofd dat de SWN-gemeenschap haar werk zal voortzetten. We hebben actief gewerkt aan het hervinden van onszelf als gemeenschap en stichting. Niet alleen door te starten met vernieuwd en groter bestuur, maar ook door ons samen doelen te stellen. Een pittig jaar met veel bijzondere momenten van verbinding.

Bestuur
Het overgebleven bestuur, Sacha, Bregje en Lisa hebben zich in eerste instantie gericht op het afscheid nemen van Ellen. Ondersteund door Iris Botermans en Lina Vermeer. In het voorjaar hebben ze met 30 mensen uit de gemeenschap stilgestaan bij de toekomst van de stichting zonder Ellen. Dank jullie wel, voor jullie steun en harde werk, om ondanks alles dit tweede seizoen van de SWN-gemeenschap, zo goed te laten verlopen.
Samen het gemis verwerken, de energie richten op het voortbestaan en de toekomst van SWN zonder haar oprichter. Dat was zwaar, maar het is ook heel goed gegaan. Deze bestuursperiode is afgesloten met een interview in het blad van de NVVS waarin Lisa, Bregje en Sacha door Dieuwertje Mertens zijn geïnterviewd over de toekomst van SWN zonder Ellen.

In de nazomer is hard gewerkt en gezocht naar een nieuw bestuur. Dit bestuur is gestart in september. Lisa stapt juist daarvoor uit en na een korte inwerkperiode en een heidag in oktober, stapte ook Bregje uit. Dank jullie wel voor het mee vormgeven van de identiteit van SWN en de SWN-gemeenschap, voor jullie heldere, strategische kijk op de beweging die SWN is en jullie warme en sterke verbinding in deze pittige tijd voor de stichting, die Ellen zo dierbaar was.

Het nieuwe bestuur:
Sacha Simons, voorzitter
Erna van Burik, penningmeester
Lina Al-Hassany, secretaris
Anna Jansen, algemeen bestuurslid
Iris Botermans, algemeen bestuurslid
Mario ter Smitten, algemeen bestuurslid

Raad van advies
De Raad van Advies heeft twee keer vergaderd in 2022. Lid van de Raad van Advies zijn Daphne van de Bongardt, Jens van Tricht, Eva Jinek, Wim Slabbinck, Linda Duits, Maaike Meijer, Milou Delen, Naima Azough en Justine van Beek. Er is gesproken over de toekomst van SWN en het uitdragen van onze missie en het gedachtengoed van SWN. We denken hierbij aan de Ellen Laan prijs en een Ellen Laan symposium.

Woordvoerders
Ellen heeft voor haar overlijden een namenlijst samengesteld van mogelijke SWN-woordvoerders. Bregje heeft namens Ellen al deze mensen uitgenodigd en in de tweede helft van het jaar is er een groep geformeerd. Deze groep zal, gecoördineerd door Nienke Helder, het SWN-woordvoerdersschap verder vormgeven.

Hoe verder zonder Ellen Laan?
Onder leiding van Sacha Simons in haar rol van veranderkundige hebben in de periode van maart t/m juni meer dan 30 SWN-ers deelgenomen aan één of meer van acht avondsessies. Uit deze sessies werd duidelijk dat een flink aantal SWN-ers niet alleen aangesloten is om gelijkgestemden te ontmoeten en een fijn netwerk ter ondersteuning, maar ook om actief en collectief te werken aan de missie van SWN. Tijdens de feestelijke seizoensafsluiting eind juni presenteerde Sacha wat wensen zijn om actief in te zijn. Vervolgens konden SWN-ers zich aanmelden waar ze aan willen bijdragen. Dit leidde tot ca tien initiatieven voor het jaar 203. Een initiatief is zelfs nog dit jaar gerealiseerd (zie kopje Symposium).

SWN Gemeenschap
De gemeenschap is sinds het overlijden van Ellen Laan enorm gegroeid. Dat heeft ons heel veel vertrouwen gegeven in de toekomst. Van 70 leden eind 2021 groeiden we naar 175 leden eind 2022, waaronder 12 organisaties en 20 studenten lidmaatschappen.

Bij de start van het derde seizoen van de gemeenschap, september 2022, stijgen de lidmaatschapsgelden van de abonnementen (L) en (I) met 4%. Het bedrag voor studenten (S), blijft gelijk. Tegelijkertijd verlagen we de drempel om aan te sluiten bij SWN voor mensen met een kleine portemonnee door het studententarief (S) ook voor hen te laten gelden.

Behalve de gebruikelijke 8 bijeenkomsten, afwisselend themabijeenkomsten in Amsterdam en open space bijeenkomsten in Utrecht, vonden in 2022 twee grotere evenementen plaats: in het voorjaar het Seksfestival in TivoliVredenburg en een SWN-symposium in november 2022. Daarnaast zijn we gestart met korte kennismakingssessies via Zoom voor nieuwe leden.

Seksfestival
Op 9 april was het dan eindelijk zo ver: SWN’s Seksfestival vond plaats in TivoliVredenburg. Het festival had in eerste instantie plek voor 900 mensen, maar werd vanwege de grote vraag uitgebreid naar een festival van 1300 mensen. Na enkele weken waren ook die kaarten verkocht. Het werd een daverend succes. Een bomvol programma bestaande uit verschillende lezingen, panelgesprekken en optredens van onder andere: Iva Bicanic, Damn Honey, De Sekszusjes, Linda Duits, Roanne van Voorst en Jens van Tricht. Er was een gesprek met prof. dr Ine van Weesenbeeck over Ellen Laan, Marlise Aarts hostte twee interactieve SWN-sessies en de SWN-stand, gerund door o.a. Marieke van der Sanden en Randy Konijnenberg, werd veelvuldig bezocht. Voor het eerst voorzien van promotiemateriaal: buttons, stickers en tassen. Daarnaast werd een groot deel van de vrijwilligerspool van Tivoli bemensd door tien SWN-ers, begeleid door Iris Botermans.

Wat een prestatie is er geleverd door trekkers Susan Meijburg (SWN) en Tessa Hagen (Tivoli) die dit festival al bedachten in 2019. Corona zat ook hen in de weg, maar ze hebben samen doorgezet en er een fantastische ervaring voor iedereen van gemaakt.

Symposium ‘De weg naar gelijkheid in seksueel plezier’
Op 9 december 2022 vond er een SWN-symposium plaats in het Rudolf Magnus-gebouw in Utrecht. Dit symposium stond in het teken van het ontstaan, de ontwikkeling en de invloed van het patriarchaat op het seksueel plezier. SWN-partner Emancipator financierde dit symposium. Bestuursleden Mario Ter Smitten en Iris Botermans organiseerden het in samenwerking met Jens van Tricht (Emancipator) en Dieuwertje Mertens, die de middag ook modereerde.

Er waren lezingen van: Maaike Meijer, Joyce Endendijk, Javier Koole en Yuri Ohlrichs. Het symposium heeft een grote opkomst gehad, met 120 verkochte tickets. Ondanks wat technische mankementen zijn we zeer tevreden over het verloop van het symposium, het onderwerp spreekt aan en de organisatie ging goed. Het symposium werd afgesloten met een fijne borrel gecatered door De Conciërge.

SWN Stamp of approval
In 2022 kreeg Jolien Spoelstra een SWN stamp of approval voor haar boek Zinderend Leven. Er is steeds meer vraag naar een stamp. In 2023 zullen werken aan een heldere en zichtbare werkwijze voor de stamp.

Nawoord
Als SWN praten we graag over wat we doen, willen en kunnen. Het gesprek aangaan over het veranderen van jouw kijk op seks, dat kunnen we als bestuur en gemeenschap als de beste. Hierbij nodigen we je uit om met vragen over onze activiteiten contact op te nemen met SWN info@seksueelwelzijn.nl.