Skip to content

Elke euro komt ten goede aan de SWN-beweging

14 jun 2023

Ine Vanwesenbeeck is een vakgenoot van Ellen. Ze is onder meer gespecialiseerd in relaties, seksuele agressie, en de gezondheid en rechten van sekswerkers. Vorig jaar doneerde ze een geldbedrag aan SWN. Hiervoor geeft ze drie goede redenen. Komen ze.

1 | Ellen als persoon

'Ten eerste was Ellen een fantastisch persoon. Een goede vriendin en collega. Ik kan niet anders zeggen. Toen ze al erg ziek was, trouwde ze met Mario. In plaats van een cadeau, vroeg ze om een donatie voor haar stichting SWN. Een mooi verzoek waar ik met plezier gevolg aan heb gegeven. Ik vind het heel belangrijk dat haar werk wordt voorgezet. Dus ik doneerde onder andere uit liefde voor Ellen.'

Over Ine Vanwesenbeeck

Prof. dr. Ine Vanwesenbeeck (nu met pensioen) was hoogleraar op de afdeling Culturele Diversiteit en Jeugd aan de Universiteit Utrecht. Verder was ze bestuurslid bij de IASR en de NVVS, en senior adviseur bij Rutgers. In 2017 ontving ze de Van Emde Boas Van Ussel Prijs.

2 | Het belang van gendergelijkheid

'De thema's waar Ellen voor stond zijn ongelofelijk belangrijk. Hoe we omgaan met seksualiteit en gender is van grote invloed op de maatschappelijke verhoudingen tussen de seksen. Verschillen in seksueel plezier zijn daar tekenend voor. Mannelijk genot heeft op vele manieren de wind mee; vrouwelijk genot de wind tegen. In één van haar laatste publicaties heeft Ellen dat heel mooi gedocumenteerd. We zouden de vrouwelijke seksualiteit veel meer moeten koesteren en benadrukken dat die op vele punten helemaal niet zo verschilt van de mannelijke.

‘Feministen zijn het over seksualiteit niet altijd eens. Ellen en ik waren dat wel.’

3 | SWN groter maken

'Gendergelijkheid en gendersensitiviteit vragen constante aandacht. Zodra er sprake is van een beweging richting gelijkheid, is er altijd sprake van een tegengeluid. Een terugstoot. De overheid heeft hier natuurlijk een taak, maar laat het vaak afweten. Het moet ook uit de maatschappij komen, van onderop. Dan is een stichting als SWN van groot belang. Wat belangrijk is voor donateurs: je geld gaat niet op aan bestuursleden en reisjes. Elke euro komt ten goede aan de beweging, en dan bedoel ik specifiek aan het vergroten van de kennis en vaardigheden van de mensen die dit uitdragen.'

Wil je online een bedrag aan SWN doneren?

Nog even over jou en Ellen...

'Ellen en ik gaan 30 jaar terug. Ondanks onze verschillende disciplines kenden we elkaar goed. Zij was gespecialiseerd in de klinische psychologie en medische seksuologie, ik heb meer een politiek-sociologisch perspectief. Voor de NVVS en de IASR zijn we vaak samen naar conferenties geweest. Voor mij was ze een grote inspiratiebron en die liefde was, als we Ellen mogen geloven, wederzijds. Vooral in de feministische agenda vonden we elkaar.'