Missie

Stichting Seksueel Welzijn Nederland beoogt bevordering van Seksueel Welzijn en Seksuele Gelijkheid in Nederland voor iedereen die seksueel actief is of dat wil zijn, door te onderzoeken, te informeren, en verandering te bewerkstelligen via het up to date houden van de website, maar ook, in de toekomst, via met crowdfunding gefinancierde campagnes.

Kernwaarden

  • Plezier
  • Gelijkheid
  • Wederkerigheid
  • Inclusiviteit
  • Autonomie
  • Verbondenheid

Visie

Ieder individu, ongeacht sekse, gender, genderidentiteit, seksuele oriëntatie, geloof, herkomst, sociaal-economische status, en lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand, heeft recht op een seksueel leven dat bijdraagt aan welbevinden. Dat betekent dat iedereen in staat moet worden gesteld tot het maken van soevereine keuzes op het gebied van seksualiteit en relaties op basis van onbelemmerde toegang tot betrouwbare seksuele en relationele vorming, een stapsgewijze seksuele ontwikkeling, en goede hulpverlening. Uiting kunnen geven aan seksuele wensen en mogelijkheden wordt onlosmakelijk verbonden geacht aan het kunnen aangeven van eigen seksuele grenzen en het respecteren van die van een ander. Het bevorderen van gendergelijkheid in seksueel welzijn is nadrukkelijk één van de doelstellingen van de stichting.