Skip to content

Over de brug tussen wetenschap en samenleving

29 jan 2024

Op 7 februari geeft Daphne van de Bongardt een lezing over haar onderzoek 'Lieve Seks of Sexy Liefde'. Daarna gaan we in gesprek over hoe we beter kunnen delen wat we weten. Want hoe jammer is het, dat zoveel onderzoeksresultaten de mensen op straat niet bereiken? Een interview met Daphne om 'in the mood' te komen.

Twee smaken

Onderzoek naar liefde of onderzoek naar seksueel gedrag. Dat zijn in wetenschappelijk onderzoek al jaren de twee smaken. Alleen sluit dat niet aan bij de realiteit. Want de meeste seks, casual seks daargelaten, vindt plaats in een romantische relatie. Daphne van de Bongardt was één van de eerste wetenschappers die dat opviel. ‘Jarenlang hebben die stromingen zich los van elkaar ontwikkeld,' zegt Daphne. Dat is de voornaamste reden voor het starten van mijn onderzoek Lieve Seks of Sexy Liefde.'

Over Dr. Daphne van de Bongardt

Daphne is socioloog en pedagoog, werkzaam als Universitair Hoofddocent bij het Department of Psychology, Education and Child Studies en oprichter van het Erasmus Love Lab. Sinds 2008 onderzoekt ze hoe biopsychosociale factoren bijdragen aan een gezonde en positieve ontwikkeling en vorming van intieme relaties, liefde en seksualiteit.

Erasmus Love Lab

Tijdens het uitvoeren van het onderzoek richtte Daphne het Erasmus Love Lab op, samen met een interdisciplinair team. 'Dat is vrij uniek,' benadrukt Daphne. 'Het team bestaat uit verschillende sociaal- en gedragswetenschappelijke disciplines, zoals pedagogische wetenschappen, klinische (jeugd)psychologie en sociologie. Verder is de fysieke ruimte van het Erasmus Love Lab heel bijzonder. Het is speciaal ontworpen voor onderzoek en klinische activiteiten rondom gevoelige onderwerpen. Het biedt een gastvrije, huiselijke sfeer, met extra aandacht voor privacy, vertrouwelijkheid, comfort en veiligheid.'

'Ellen was een boegbeeld voor jonge onderzoekers, zoals ik.'

Nut voor de samenleving

'Over het Erasmus Love Lab en de resultaten van mijn onderzoek zal ik 7 februari meer vertellen. Ik verheug me op die avond, vooral omdat we na mijn lezing met elkaar in gesprek gaan. Over hoe we de wetenschap dichter bij de samenleving kunnen krijgen. In mijn eigen onderzoek vind ik het belangrijk dat de jongeren die ik onderzoek echt een stem hebben. Dat kan op drie niveaus. Van tevoren: wat vinden zij eigenlijk belangrijke onderzoeksvragen? Tijdens: wat zijn hun ervaringen? Achteraf: hoe kunnen we andere jongeren het beste over de resultaten vertellen? Zo is het nut voor de samenleving het grootst.'

Aanmelden 7 februari​​​​​​